de cz
Logo OZP

META KLADNO a.s.

Arménská 2673
272 01 Kladno

Profil společnosti


Meta Kladno a.s. je nástupnickou organizací hospodářského zařízení Meta Kladno, které vzniklo dne 1.12.1991. Akciová společnost byla založena dne 4.12.1992. Zakladatelem společnost bylo Sdružení zdravotně postižených v ČR.

Základním posláním společnosti je zaměstnávat občany se změněnou pracovní schopností a vytvářet pro ně vhodné pracovní podmínky. V souvislosti s tím byla od r. 1992 provozována chráněná dílna. V současnosti jde o kombinaci výrobních provozů a provozů s chráněnými pracovními místy.

Společnost Meta Kladno a.s. průběžně zaměstnává cca 200 pracovníků, z toho více jak 50 % tvoří zaměstnanci se zdravotním postižením. Společnost je členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR a je jednou z předních firem v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených občanů v ČR. Můžeme vám tedy poskytnout vysoce kvalitní služby také jako náhradní plnění, což vám přinese jednoznačný profit.

Významná část výroby je zaměřena na export, na výrobní spolupráci se stabilními partnery v Německu. To dovoluje vytvářet určité rozvojové záměry, strategický plán. Na druhé straně však vytváří náročné podmínky po udržení zákazníků a rozvoj spolupráce.

Od doby zahájení činnosti je nosným výrobním programem elektrovýroba, která však za dobu svého trvání prošla mnohými změnami. Současná organizační struktura je založena na výrobě, montáži a dalším zpracování elektrotechnických součástí a pak veškerých ručních kompletacích. Svou podnikatelskou činnost zaměřujeme na plnění individuálních požadavků svých zákazníků ve výše uvedených oborech, ve kterých máme dlouhodobé zkušenosti získané ve spolupráci s domácími i zahraničními firmami.

Systém managementu kvality pro obor Výroba, montáž a další zpracování elektrotechnických součástí byl v naší a.s. zaveden v roce 2002 a odpovídá požadavkům normy ČSN EN ISO 9001:2015.

Celková plocha objektu, 6.300 m2, je rozmístěná ve třech podlažích. Celý objekt je bezbariérový.

 


2013 © Meta Kladno