de cz
Logo OZP

META KLADNO a.s.

Arménská 2673
272 01 Kladno

Náhradní plnění

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., v platném znění a vyhláška č. 518/2004 Sb., v platném znění, kterou se tento zákon provádí, ukládají zaměstnavatelům s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4% osob se zdravotním postižením (ZP).

Každý zaměstnavatel, který má uvedenou zákonnou povinnost zaměstnávat stanovený počet osob se ZP, je může zaměstnat buď sám, nebo prostřednictvím firmy, která zaměstnává více než 50 % osob se ZP a je ze zákona oprávněna poskytovat "náhradní plnění" (např. META KLADNO a.s.).
Jestliže zaměstnavatel od takové firmy odebírá výrobky nebo služby nebo jí zadává zakázky, dává v ní zaměstnaným osobám se ZP práci a zaměstnává je tedy nepřímo (náhradním způsobem). Proto jsou odvody do státního rozpočtu (při nesplnění uvedené povinnosti) svého druhu sankcí a pro zaměstnavatele jsou (oproti náhradnímu plnění) finančně nevýhodné.

Nakoupí-li zaměstnavatel zboží a služby nebo zadá zakázky jako náhradní plnění, uspoří až 35 % pořizovací ceny.

Je pouze na vaší úvaze, zda přispějete státnímu rozpočtu, nebo podpoříte zcela konkrétní tým zdravotně postižených pracovníků poskytující služby na nejvyšší úrovni, o čemž jsme vás připraveni kdykoliv přesvědčit.

Příklad náhradního plnění

Nakoupíte-li služby u běžného dodavatele za 218 575 Kč
Zaplatíte dodavateli 218 575 Kč
Za chybějící 1 osobu ZP odvedete do státního rozpočtu 78 062,50 Kč
Celkem zaplatíte 296 637,50 Kč

Nakoupíte-li služby jako náhradní plnění za 218 575 Kč
Zaplatíte dodavateli 218 575 Kč
Za chybějící 1 osobu ZP odvedete do státního rozpočtu 0 Kč
Celkem zaplatíte 218 575 Kč


2012 © Meta Kladno